Gastro Křapka

Alergeny

Vážení strávníci,

od prosince 2014 vchází v platnost nové nařízení EU týkající se označování alergenů, přítomných v připravovaných pokrmech. Od 13.12.2014 je naší povinností tyto alergeny zřetelne označit na jídelním lístku. Přítomnost alergenu bude zřetelně vyznačena číslem v závorce a bude možno ho pod uvedeným číslem dohledat v seznamu legislativně stanovených alergenů v naší provozovně či na našich internetových stránkách.

Alergeny jsou přirozeně vyskytující se látky bílkovinné povahy, které způsobují u přecitlivělých jedinců nepřiměřenou reakci imunitního systému. Přítomnost alergenu bude pouze přenesena z receptur a ingrediencí, používaných při výrobě jednotlivých pokrmů. Nejedná se tedy o to, že bychom tyto alergeny do jídla schválně přidávali, pouze je obsahují i běžné suroviny potřebné při přípravě pokrmů.

Naše provozovna je pouze povinna označit uvařené pokrmy alergení složkou, nebude ale brán zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků, tuto skutečnost si musí každý strávník ohlídat sám. Není možné se věnovat při výrobě jídel strávníkům s potravinovou alergií jednotlivě, takže případným žádostem nebude vyhověno. Jídelná má pouze funkci informační tak, jako každý výrobce potravin a pokrmů.

Ten, kde netrpí žádnou potravinovou alergií se nemusí seznamem zabývat.

Bližší informace o alergenech podá vydávající kuchař (zejména k č. 1 a č. 8).

Seznam potravinových alergenů, které podléhají legislativnímu označování dle směrnice 1169/11EU