Gastro Křapka

Karanténa

05. 04. 21

Prosíme strávníky v nařízené karanténě o neprodlené sdělení této informace na tel. 604 236 373